efcogroup efcoins efcopen    

 

 

 

Здравно - осигурителни продукти
  Възстановяване на разходи за ползване на медицински услуги в произволно    избрано медицинско заведение
  Профилактични прегледи и изследвания
  Прегледи от подбрани лекари - специалисти
  Извънболнична медицинска помощ
  Болнична медицинска помощ
  Ползване на услугите на модерен Медико-дентален център „Дженерали Закрила”
 
  facebook © 2011-2015 ЕФКО Груп.Всички права запазени. Web development